Türkiye’de tarım, istihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile önemli bir sektördür. Tarım sektörü, 6,1 milyon istihdam, 62,7 milyar dolar gelir ile önemli bir ekonomik faaliyettir. Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır.
Daha fazla bilgi

TARIM

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9’dur. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ,5’tir. Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %2’dir.
Daha fazla bilgi

SANAYİ

İTKİB tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün 2019 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla oranla %5,5 oranında azalarak 9,9 milyar dolara geriledi. 2019’da Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ihracat ise %2 artışla 180.4 milyar dolar değerine çıktı. Tekstil ve hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı %5.9 dan %5.5 e geriledi.
Daha fazla bilgi

TEKSTİL