DEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir.

Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerinden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulundurulmaktadır.

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Programın Amacı Nedir?

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek.
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak.
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek.
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

Kimler Başvurabilir ?

  • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler,
  • Son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olan tüm işletmeler.

Desteklenecek Gider Kalemleri Nelerdir?

  • Personel Giderleri
  • Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri
  • Tanıtım Giderleri
  • Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri